మీ పిల్లలకి స్ఫూర్తినివ్వండి (Inspire Your Child, Inspire the World, Telugu Edition)

Rating:
87%
Special Price ₹ 18 Regular Price ₹ 25
మీరు మీ పిల్లలకు స్ఫూర్తి నిచ్చేందుకే ఈ సంపుటి
- +

Delivery Pincode

Shipping Note:
 • Free Shipping on all orders of Rs 950 and above.
 • All orders shall be dispatched within 24-48 hours except on bank holidays
 • Delivery within India is usually completed within 5 - 10 working days depending on the location.

 

 “It would be wonderful if this world was guided by little children because they are closer to life than anybody else.” – Sadhguru 
In this book, Sadhguru invites us to reexamine the fundamentals of conventional schooling. He speaks about the concept behind creating Isha Home School, which, rather than imposing knowledge, offers a more holistic approach to stimulate the child’s innate urge to learn. Describing how he wishes children to perceive life after their schooling, he says, “We want children to grow up with their intelligence intact.” 

మీ పిల్లలకి స్ఫూర్తినివ్వండి 
ఈ ప్రపంచం చిన్నపిల్లల మార్గనిర్దేశనంలో నడిస్తే ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే జీవానికి వారు మిగతావారి కంటే అతి చేరువగా ఉన్నారుసద్గురు   

సాంప్రదాయ విద్యా వ్యవస్థ ప్రాధమిక అంశాలను పున: పరిశీలన చేయమని ఈ పుస్తకం మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈశా యోగా కేంద్రంలో ఈశా హోమ్ స్కూల్ ఏర్పాటు చేయడం వెనుకనున్న కారణాన్ని విశదబరుస్తుంది. విద్యార్థులలో నేర్చుకోవాలనే ఉత్సుకతను ఈ విద్యాలయం పెంపొదిస్తుంది. స్కూలు విద్య అనంతరం విద్యార్థుల జీవితాన్ని ఎలా  అవగతం చేసుకోవాలో 

More Information
 • Buy any book and get Free Shipping at Rs 499/-
 • EMI available on orders above Rs 3,000 on select credit cards
 • We accept Credit or Debit Cards, Net Banking, Mobile Wallets, and UPI. All International and Indian cards are accepted.
 • View our Return and Refund Policy
Ratings & Reviews
 1. Telugu
  How do you rate this product?
  100%
  Super

  Review by Teaching

  Posted on

 2. Fine
  How do you rate this product?
  80%
  Nice

  Review by Latha

  Posted on

 3. Fine
  How do you rate this product?
  80%
  Nice

  Review by Latha

  Posted on

sahre
© 2022 - 2024 Isha Life Pvt. Ltd. All Rights Reserved.