మౌనంతో రహస్యం (Mounatho Ragasiyam, Telugu Edition)

Special Price ₹ 88 Regular Price ₹ 125
- +
Van

Free shipping above Rs 950

Van

Within 24-48 hours Fast Dispatches

EMI

Secure Payments

shipping

Produce of India

shipping

Holistic Well-being

Proceeds from Isha Life are used to bring well-being to people and communities.

Description

మన మనస్సులో రేకెత్తే ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఈ పుస్తకం సమాధానమిస్తుంది . ఎన్నో సందేహాల్ని సద్గురు ముందుంచాం . ఏ ప్రశ్నా ఆయన కనుబొమల్ని ముడివేసేలా చేయలేదు . ప్రతి ప్రశ్నకు చిరునవ్వే ఆయన తొలి సమాధానం . కొన్నిసార్లు గట్టిగా వినబడే ' నవ్వు . ఆ నవ్వుల ప్రతిధ్వనిలోంచే సమాధానాలు మౌనంగా రహస్యాలనందిస్తాయి . అందుకే ఈ సంపుటం మౌనంతో రహస్యం .

 

notify

User Reviews

No reviews yet ... Have an opinion? Help others decide. Share your knowledge about this product by submitting a review.
    © 2022 - 2024 Isha Life Pvt. Ltd. All Rights Reserved.