భలే రుచి - ఆరోగ్యానికి రుచికరమైన వంటలు ( Isha Ruchi - A Taste of Well-Being, Telugu Edition)

Rating:
100%
Special Price ₹ 210 Regular Price ₹ 300
ఆహారం గురించి సద్గురు ఇచ్చే సలహాలకు పుస్తక రూపం
- +

Delivery Pincode

Shipping Note:
 • Free Shipping on all orders of Rs 950 and above.
 • All orders shall be dispatched within 24-48 hours except on bank holidays
 • Delivery within India is usually completed within 5 - 10 working days depending on the location.

 

మన శ్వాశ, తాగేనీరు, నడిచే నేల, మన కంటికి కనిపించే పచ్చదనం, తీసుకునే పండు, కాయ అన్నీ మన శరీరానికి, ఆత్మకు, జీవితానికి bhచాలా మంచివి అంటారు సద్గురువు.

ఈ యాంత్రిక జీవితంలో భోజనం అలవాట్లు మారి ఫాస్టుఫుడ్ లోకంలో పడిపోయి, మన శరీరానికి సరిఅయిన పోషణ నివ్వడం లేదు. సులువుగా దొరికే ఆహారం వదిలేసి, నాగరికత అనే పేరుతో
ఫాస్టుఫుడ్ కి వెళుతున్నాం.
శరీర ఆరోగ్యానికి మంచి భోజనం ఆధారం. యిందులో రెండు వందలకు పైగా వంటకాల రకాలను వివరించడం జరిగింది. ఇవి సద్గురువు ఆలోచనలను మనకందిస్తున్నాయి. మన జీవితంలో మంచి ఆరోగ్యానికి ఇది నూటికి నూరుశాతం ఆచరణీయ విధానం.
యిక మీరు తీసుకునే ఆహారం అంతా విందు భోజనం అగుగాక. ప్రతి భోజనం అమృతతుల్యమగు గాక.

More Information
 • Buy any book and get Free Shipping at Rs 499/-
 • EMI available on orders above Rs 3,000 on select credit cards
 • We accept Credit or Debit Cards, Net Banking, Mobile Wallets, and UPI. All International and Indian cards are accepted.
 • View our Return and Refund Policy
Ratings & Reviews
 1. How do you rate this product?
  100%
  good for health.

  Review by Avirneni Mahidhar

  Posted on

sahre
© 2022 - 2024 Isha Life Pvt. Ltd. All Rights Reserved.