హిమాలయ రహస్యాలు (Himalayan Lust, Telugu Edition)

Special Price ₹ 88 Regular Price ₹ 125
సద్గురుతో హిమాలయ యాత్ర చేసేయండి!
- +

Delivery Pincode

Shipping Note:
  • Free Shipping on all orders of Rs 950 and above.
  • All orders shall be dispatched within 24-48 hours except on bank holidays
  • Delivery within India is usually completed within 5 - 10 working days depending on the location.

 

Every year, a group of Isha meditators sets out on a tour of the Himalayas. Accompanying them on this journey is Sadhguru Jaggi Vasudev – a spiritual master considered by many to be one of the foremost living sages on the planet.  
This is a book for those who stayed behind. It is a chance to make a pilgrimage on the page, traveling through the unpredictable but fascinating terrain of the Master’s words. Amalgamating discourses and conversations from several sojourns, it is a blend of the specific and the timeless. 
This book is not just about the Himalayas. And yet, the book would never have happened without the Himalayas. The mountains play a vital role in the text, alternatively as context and catalyst, mood and metaphor. Without them, some of the questions in the book would never have been asked. Even if they sometimes seem tangential to the line of inquiry, they remain a powerful subterranean presence, eventually becoming the very bedrock of this book. 

హిమాలయ రహస్యాలు 
ప్రతి సంవత్సరం ఈశా మెడిటేటర్సు కొందరు హిమాలయ యాత్రకు బయలుదేరతారు. సమకాలీన ప్రపంచంలో అతి ప్రముఖ గురువుగా అనేక మందిచే కొనియాడ బడుచున్న జ్ఞాని, సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ వారితో ప్రయాణం చేసేవారు.  

వారితో ప్రయాణం చేయలేకపోయిన వారికి ఈ పుస్తకం. ఆశ్చర్యకరమైన, అద్భుతమైన ఆ ప్రయాణాన్ని సద్గురు మాటల ద్వారా ప్రయాణం చేయడానికే ఆ పుస్తకం. ఆయన బోధనలు, సంబాషణల కలబోత ఈ పుస్తకం. 

ఈ పుస్తకం కేవలం హిమాలయాల గురించే కాదు, అదే సమయంలో హిమాలయాలు లేకుండా ఈ పుస్తకం ఉండేది కాదు. ఈ పర్వతాలు ఒక అంశంగా, ఒక విషయంగా, ఈ పుస్తకంలో ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. అవి లేకుండా ఈ పుస్తకంలోని కొన్ని ప్రశ్నలు అసలు అడగబడేవి కావు. ప్రశ్నలకు కొన్ని సార్లు అవే కారణం అనిపించక పోయినా, వాటి ఉనికిని చూపుతూనే ఉంటాయి, ఈ పుస్తకానికి తామే ఆధారం అవుతాయి.  

More Information
  • Buy any book and get Free Shipping at Rs 499/-
  • EMI available on orders above Rs 3,000 on select credit cards
  • We accept Credit or Debit Cards, Net Banking, Mobile Wallets, and UPI. All International and Indian cards are accepted.
  • View our Return and Refund Policy
Ratings & Reviews
You'll be the first to review this. Give it a go!
sahre
© 2022 - 2024 Isha Life Pvt. Ltd. All Rights Reserved.