Sadhguru Suktigalu (e-book-download)

$2.00
                       
                  

Proceeds from Isha Life are used to bring well-being to people and communities.

                       
                       

Product Details

ಒಮ್ಮೆ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿತನುಡಿಯಾಗಿ; ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸಲಿಗೆಯ ಪರಿಹಾಸದ ಚಟಾಕಿಯಾಗಿ; ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುವಿನ ಬುದ್ಧಿವಾದದ ನೇರಮಾತುಗಳಾಗಿ; ಮಗದೊಮ್ಮೆ ದೋಷ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ನಿಂದಕನ ಕಿಡಿಮಾತುಗಳಾಗಿ; ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳುಗನ ಪ್ರೆಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ತಾಳಿ ಬಂದರೂ ಇಂದು ಸೂಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಸದ್ಗುರುಗಳ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾರವೇ ’ಸದ್ಗುರು ಸೂಕ್ತಿಗಳು’ ಪುಸ್ತಕ.

File Size: 1.52 MB

Product Description

More Information

More Information
SKU #: D-BK-SADHGURU-SUKTIGALU
Size: NA
- +

notify

User Reviews

Ratings & Reviews
You will be the first to review this. Give it a go!

    Be the first to know

    Isha Life © 2024. All Rights Reserved.