Kasi - Unmaiyai Thedi (video download)

$4.00
                       
                  

Proceeds from Isha Life are used to bring well-being to people and communities.

                       
                       

Product Details

பாகம் 1ல், காசிநகரின் அமைப்பு, காசி நகருக்குள் மற்றும் காசியை சுற்றியுள்ள கோவில்களின் சிறப்பு, சிவனே காசி மேல் தீராக்காதல் கொண்டிருந்த விபரம் போன்ற பல விஷயங்களை சத்குரு விளக்கியிருந்தார். இந்த பாகத்தில், சத்குரு, காசியின் இதர சிறப்புகள் பற்றிய மரபின் மைந்தன் முத்தையா அவர்களின் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமளிக்கிறார். சத்குரு அவர்களின் இந்த விளக்கங்களை கேட்பவர்களுக்கு – ஏற்கனவே காசியை சுற்றிப் பார்த்திருந்தாலும் – இன்னொரு முறை காசிக்கு செல்லவேண்டும் என்ற ஆசை இயல்பாகவே ஏற்படும்.

File Size (HD Video): 939 MB
File Size (SD Video): 547 MB

Product Description

More Information

More Information
SKU #: D-DV-KASI-UNMAIYAI-THEDI
Size: NA
- +

notify

User Reviews

Ratings & Reviews
You will be the first to review this. Give it a go!

    Be the first to know

    Isha Life © 2024. All Rights Reserved.