Himalayada Shikharagalalli (e-book download)

$2.50
                       
                  

Proceeds from Isha Life are used to bring well-being to people and communities.

                       
                       

Product Details

ಯುಗ-ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧಕರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣವಾದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಶ್ರೇಣಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಈಶ ಧ್ಯಾನಿಗಳ ಗುಂಪೊಂದು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಡುವವರು ಸದ್ಗುರು – ಬಹುಮಂದಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಂತವಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು – ಮಹಾಯೋಗಿ ಸದ್ಗುರು.

File Size: 3.08 MB

Product Description

More Information

More Information
SKU #: D-BK-HIMALAYADA-SHIKHARAGALALLI
Size: NA
- +

notify

User Reviews

Ratings & Reviews
You will be the first to review this. Give it a go!

    Be the first to know

    Isha Life © 2024. All Rights Reserved.